Geëxtrudeerde profielen

Geëxtrudeerde profielen zijn veelal lange cilindrische kokers met een gesloten langsnaad.

Voor de meeste projecten van ARGANTA wordt gekozen uit een standaard extrusie profiel. Specifieke extrusie profielen vereisen een forse eenmalige investering.