Algemeen

De visuele eigenschappen van een product worden uiteindelijk bepaald in de combinatie van een aantal zaken, zoals:

Uitgangsmateriaal

Oppervlakteveredeling

Uitvoeringsvormen

Personalisering